Ներգործական կառուցվածքի նախադասությունները դարձնել կրավորական:

Բոլորը սիրում էին այդ խիզախ զինվորին:

Այդ խիզախ զինվորը սիրվում էր բոլորի կողմից։

Մի հուժկու ձայն հանկարծ ընդհատեց լռությունը:

Լռությունը հանկարծ ընդհատվեց մի հուժկու ձայնից։

Բացումն անընդհատ հետաձգում են:

Բացումն անըմդհատ հետաձգվում է։
Մեղմ քամին շարժում է սաղարթները:

Սաղարթնորը շարժվում են մեղմ քամուց։

Բարբարոսի թուրն ու նիզակը խոցել են հայոց ձեռագրերը:

Հայոց ձեռագրերը խոցվել են բարբարոսի թրից ու նիզակից։

Զորքերի բազմությունը ծածկեց Գեղամա ծովակի ափը:

Գեղամա ծովա ափը ծածկվեց զորքերի բազմությունը։

Կրավորական կառուցվածքի նախադասությունները դարձնել ներգործական:

Բոլորը հմայվում են նրա ազնվազարմ նայվածքից:

Նրա ազնվազարմ նայվածքը հմայում է բոլորին։

Առավոտվա ցողից նարնջագույն քարերի վրա շողշողուն կաթիլներ են շարվել:

Փայտե հեռագրասյունը թեքվել էր ձյունի ծանրությունից:

Այդ կենդանին` ուղտը, պոետների կողմից գրեթե չի գովերգվել:

Պոետները գրեթե չեն գովերգել այդ կենդանուն՝ ուղտին։

Գիշերվա անդունդը խախտվեց ինչ-որ թռչունի կռնչյունից:

Ինչ որ թրչյունի կռնչյուն խախտեց գիշերվա անդունդը։

Ծերունին վրդովվել էր հարևանի քար անտարբերությունից:

Հարևանի քար անտարբերությունը վրդովել էր ծերունուն։