Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ես Ստեբաստացի եմ

Ես` Նելլի Բարսեղյան եմ ծնվել եմ 2003 թվականի սեպտեմբերին: Ավարտել եմ Սիամանթոնի անվ. թիվ 162 դպրոցը, ինչպես նաև Տարոն գեղագիտական կենտրոնի խմբավարական դասարանը: Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվ. արվեստի քոլեջում` նախադպրոցական ուղղությամբ: Այս դպրոցում ես ինձ շատ լավ եմ զգում և արդեն ունեմ շատ ընկերներ

: