Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 10,12

Առանձնացրեք այն գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ: Լրացրու շարքը 5 բառով:
Ձնծաղիկ, ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, շանթ, մատուռ, արագիլ, կարապետ, տարափ, գոհար, գալուստ, հյուսն, լաջվարդ, մարջան, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձում, գրիչ, մարտիկ, աղավնի, հարություն, դեղին, պարգև, այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, այգի, բուրաստան, մարտիրոս, զեյթուն, կապան, սպիտակ։

Իշխան, ծաղիկ, վահան, լուսին, նվեր

Կազմեցեք բարդ բառեր` տրված բառերի արմատները գործածելով թե իբրև առաջին, թե իբրև վերջին բաղադրիչ:
Օրինակ` զրույց-զրուցակից, հարցազրույց:
Գույն, վեճ, գունդ, հույզ, տուն, բույս, մատյան, սեր, գլուխ, ձայն, սիրտ, ծաղիկ:

Գույն-գույնզգույն, դարչնագույն

Վեճ-բանավեճ,

Գունդ-գնդասեղ, երկրագունդ

Հույզ-հուզահատ,

Տուն-տնամերձ, մեծատուն

Բույս-դեղաբույս, բուսաբան

Մատյան- հուշամատյան, մատենագիր

Սեր- սրտացավ,

Ձայն-բարձրաձայն, ձայնասկավառակ

Սիրտ- սրտատրոփ, գթասիրտ

Ծաղիկ-